На Хмельниччині на одному футбольному полі зібралися у двобої дівчата і хлопці


11.10.17  936
гендерна рівність, дівочий футбол, Хмельниччина, футбольна Україна, спорт для всіх, футбольний фестиваль, NRG
Гендерна рівність у Шепетівському районі. На одному футбольному полі у селі Вишневе зібралися у двобої дівчата і хлопці з навколишніх сіл. .

Упер­ше на Хмель­нич­чи­ні від­бувся нез­ви­чай­ний тур­нір з фут­бо­лу се­ред лю­би­тель­ських ко­манд — Фут­боль­ний Вро­жай­ний Фес­ти­валь NRG. А точ­ні­ше 10 ко­манд Ше­пе­тівсь­ко­го району зус­трі­ли­ся на фут­боль­но­му по­лі у під­сумко­во­му фі­на­лі 7 жов­тня у се­лі Виш­не­ве.

— У та­ко­му фор­ма­ті Хмель­нич­чи­на впер­ше про­во­дить фес­ти­валь. На по­лі гра­ють хлоп­ці та дів­ча­та, от­же зус­тріч грав­ців то­ва­рись­ка. Нас­тупно­го ро­ку ду­маю, ге­ог­ра­фія ці­єї спор­тивної по­дії роз­ши­рить­ся, візь­муть участь біль­ше ко­манд. Все та­ки хо­ті­ло­ся б, аби жі­но­чі ко­ман­ди гра­ли не про­ти чо­ло­ві­чих. До­сить нес­по­ді­ва­но, що на сьогод­нішньому тур­ні­рі є три ко­ман­ди жі­но­чі, — за­ува­жив зас­тупник го­ло­ви фе­де­ра­ції фут­бо­лу Хмель­ницької об­ласті Ми­ко­ла Куз­не­цов.

Між столичними і місцевими футболістами триває запекла боротьба. Для команди з Вербівки це перша гра з дівчатами. До цього турніру вони грали лише з чоловічими командами. Рахунок 3:0, команда Вербівки виграла. Ці хлопці у команді рік, тренуються самостійно, без тренера. До суперників-дівчат у грі поставилися толерантно. 

Руслан ВАСИЛИШИН, гравець команди Вербівка Шепетівського району
- Остання команда, ми з Енерджі грали, це досить тренована команда. Вони підтримують дисципліну, тримають свої позиції.  Вони розбирають гру, контролюють нас. Даже читали наші помилки, таких було в нас досить багато. Я наприклад все таки старався не грубо грати, бо розумію ,що це все таки дівчата, толерантність потрібно проявляти.

У Київській команді  дівчата з 15 областей. Серед них як професійні гравці, так і аматори, ті, хто колись грав з хлопцями у дворах. Тепер дівчата вирішили розвіяти міф про те, що жінці не місце на футбольному полі. А ще довести, що жіночий футбол таки існує.

гендерна рівність, дівочий футбол, Хмельниччина, футбольна Україна, спорт для всіх, футбольний фестиваль, NRGАнна ТРЕГУБОВА, президент жіночого спортивного клубу NRG, м.Київ
- Ми проводимо цей проект в рамках Фаре, це міжнародна організація, яка саме в жовтня проводить таку акцію, яка присвячена  боротьбі з дискримінацією. Ми боремося за дискримінацію жінок. Це ставлення таке не дуже гарне, іноді і ми своєю грою і своєю поведінкою і відношенням до команди чоловіків доводимо, що жіночий футбол є. Що він розвивається і він розвивається не так швидко як би хотілось, але ми існуємо вже 15 років, і  я думаю, що це досить такий гарний показник.

Популяризуючи жіночий футбол  сільській місцевості, футбольна команда клубу NRG грає з сільськими командами у різних областях України.

Ірина САМАР, гравець жіночого футбольного клубу NRG, (м. Київ).
- Надалі долучатимемо як жіночі  так і  чоловічі команди, ми хочемо , щоб гра була чесною, як для жінок так і для чоловіків, і не повинно бути гендерного розділення

гендерна рівність, дівочий футбол, Хмельниччина, футбольна Україна, спорт для всіх, футбольний фестиваль, NRGЗа матеріалами Поділля-Центр
Фото Євгена Фрейліхмана


Стаття:

На Хмельниччині на одному футбольному полі зібралися у двобої дівчата і хлопціЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
РІЗНЕ: